Nils Ferlin (1898-1961)

Till soluppgång och till lycka

Förträffliga tider stundar,
pogromer och janitscharer.
— Judar, negrer och hundar
på särskilda trottoarer!

Åteln slängs över torgen,
blodet ryker och retar,
skickliga fiskare metar.
Dumhet räcker som borgen.

Proklamation och tystnad.
— Paus några minuter.
Ögat brinner i lystnad,
människodjuret njuter.

Flitiga spindlar spinna,
pöbelhoparna växa.
Frihetens stolta gudinna
blir till en Shakespearehäxa.

Sans och besinning viker,
voltrar och går på händer.
Människodjuret skriker,
bölar och visar tänder.

Hugga, sticka och stycka,
sparka, spotta och vissla.
Till soluppgång och till lycka
bödelskärrorna gnissla.

1941