Problem med näringsidkare?

Om du har fått en orimlig faktura för tjänster på ditt hus eller trädgård, behöver du förmodligen inte betala något alls. Det är viktigt att du agerar direkt. Gör så här:

  • Dokumentera all korrespondens (brev, e-mail) med företaget.
  • Ta kontakt med kommunens konsumentvägledare.
  • Erbjud företaget att betala ett rimligt pris.
  • Vägra att betala fakturan om ni inte kan enas.
  • Skriv en ansökan till allmänna reklamationnämnden (https://www.arn.se). Begär i första hand att få ångra köpet och i andra hand att få ett rimligt pris.

I mitt fall beslöt ARN att jag hade rätt att ångra köpet.